Hur mäter man?

Staket
Mät staketets totala längd inklusive stolpar.


Enkelgrindar

Om grinden ska monteras i befintliga väggar eller stolpar mäts avståndet mellan sidoprofilerna (stummåttet). Om det inte finns befintliga väggar eller stolpar mäts grindhålets bredd  inklusive stolparna.
För höjdmått mäts sidoprofilernas höjd och högsta punkt i mitten av grinden.

Dubbelgrindar

Om grinden ska monteras i befintliga väggar eller stolpar mäts avståndet mellan sidoprofilerna (stummåttet). Om det inte finns befintliga väggar eller stolpar mäts grindhålets bredd  inklusive stolpar.
För höjdmått mäts grindens totala höjd minus 200 mm (100 mm utrymme från marken + 100 mm toppdekoration på sidoprofilerna).

Hur monterar man?

Alla våra typer av grindar hängs i stolpar eller murplattor.
 
Stolpar
Till samtliga dubbelgrindar och skjutgrindar rekommenderas stolpar med storlek : 100 x 100 mm.
Till enkelgrindar och staket rekommenderas stolpar med storlek: 50 x 50 mm.

Stolparna kan antingen gjutas i marken eller bultas i underlag av betong eller liknande.

Fastgjutning av stolpar
Gräv hål för stolparna till frostfritt djup (ca 80 cm) och lägg i dränerande material till exempel makadam (ca 30 cm). Ställ ett gjutrör i varje hål och lägg fyllnadsmassor runt rören. Stolparna som skall gjutas fast placeras i gjutrören. Kontrollera att stolparna står i samma höjd genom att spänna ett snöre mellan stolparna och väg av med vattenpass. Då stolparna står lodrät och vinkelrät mot varandra samt på samma höjd kan fastgjutningen påbörjas. Runt stolpen hälls grovbetong, eventuellt med tillsats av snabbhärdare. Använd gärna stenar i knytnävsstorlek för att stabilisera stolparnas position.

 

VATTENPASS MÅSTE ANVÄNDAS!

När stolpar gjuts fast rekommenderas användning av skruvtvingar och träklossar för att fixera stolparna i horisontellt och vertikalt läge.


Fastsättning av murplattor i befintliga fundament

Om en grind eller ett staket skall monteras i befintliga väggar eller stolpar rekommenderas att färdiga murplattor används, se bild. De bultas fast med expanderbultar. Innan bultarna slås in i underlaget kan hålen med fördel fyllas med ankarmassa.
Tips! Sätt fast den övre murplattan med endast en bult och väg av plattan innan de övriga hålen borras.
VATTENPASS MÅSTE ANVÄNDAS!


Justering

Efter att en grind har hängts upp, behöver vanligen gångjärnen justeras. Det gör man enkelt med gängstagen (2 st), som grinden hänger på.
För att kunna avgöra om grinden hänger rakt måste vattenpass användas.
Om  en dubbelgrind hänger snett eller skelar:
– kontrollera att sidoprofilerna närmast gångjärnen står rakt
-kontrollera vilken grindhalva som skelar genom att väga av respektive mittprofil med vattenpass. Den grindhalva som skelar rätas genom att man drar med handkraft i övre delen av grindhalvan samtidigt som man pressar med foten i nedre delen av grindhalvan.
 
ANVÄND ENDAST HANDKRAFT – INGA SPETT ELLER LIKNANDE!
Säljande bolag är inget byggföretag och affärsidén är inte att jobba med montage av staket och grindar.  Dessa instruktioner är endast vägledande och bygger på erfarenhet från praktiskt montagearbete som företaget utfört. Ingen hänsyn har tagits till eventuella byggnormer och föreskrifter.  Således äger köpare eller annan nyttjare av dessa instruktioner inte rätt att rikta några ersättningskrav eller dylikt mot Agronor Halm AB för eventuella brister i instruktionerna som kan orsaka fel eller skada.