Hur monterar man?

Samtliga grindar hängs i stolpar eller murplattor som bultas fast i befintliga väggar eller stolpar.

Stolpar

För samtliga dubbelgrindar används grindstolpar som är 100x100mm.

Dessa kan antingen gjutas fast i marken eller bultas fast i betonggolv, betongplint etc. För staket och mindre grindar användes 50x50mm stolpar.

Fastgjutning av stolpar

Ett hål grävs som är ca 80cm djupt (frostfritt), i botten läggs ca 30cm makadam eller liknande dränerande material. Ovanpå makadamen placeras ett gjutrör, runt gjutröret fylls de uppgrävda fyllnadsmassorna. Stolpen som skall gjutas fast placeras i gjutröret. Kontrollera att stolparna står på samma höjd genom att spänna ett snöre mellan stolparna som vägs av med vattenpass. Då stolparna står lodrätt, vinkelrät mot varandra och på samma höjd kan fastgjutningen påbörjas. Runt stolpen hälls ca 2 säckar grovbetong och eventuell snabbhärdare som blandas i bruket. Använd gärna stenar i knytnävsstorlek för att behålla positionen på stolpen.

VATTENPASS MÅSTE ANVÄNDAS!

Vid fastgjutning av stolpar kan skruvtvingar och träklossar användas för att fixera stolpen i horisontellt och vertikalt läge.

Fastsättning i befintliga stolpar etc.

Då grinden eller staketet skall fastsättas i befintliga stolpar/väggar kan med fördel färdiga murplattor användas, se bild. Dessa plattor bultas fast i väggen med expanderbultar, innan bultarna slås in i väggen kan med fördel hålen fyllas med ankarmassa.
Tips: Sätt fast den övre murplattan med endast en bult, väg av plattan innan de övriga hålen borras.

VATTENPASS MÅSTA ANVÄNDAS!

Justering

Efter att grinden är upphängd behövs som regel en justering av gångjärnen. Detta görs enkelt på gängstagen, 2 st , som grinden hänger på.
För att få korrekt uppfattning om att grinden hänger rakt måste vattenpass användas.
Ifall en dubbelgrind “hänger snett/skelar” skall följande kontroller utföras:

– Kontrollera att sidoprofilerna närmast gångjärnen hänger rakt
-Ta reda på vilken grindhalva som “skelar” genom att väga av respektive mittenprofil med vattenpass.
-Den grindhalva som “skelar” rätas genom att man drar med handkraft i ovandelen av grindhalvan samtidigt som man pressar med foten i nederdelen av grindhalvan.

ENDAST HANDKRAFT FÅR ANVÄNDAS – ANVÄND INGA SPETT ELLER LIKNANDE!

Säljande bolag är inget byggföretag, affärsidén är ej att jobba med montage. Dessa instruktioner/anvisningar är endast vägledande och bygger på erfarenhet från praktiska montagearbeten som företaget utfört. Ingen hänsyn har tagits till eventuella byggnormer, föreskrifter eller dylikt. Endast empiriska slutsatser från praktiska montagearbeten i Skåne. Således äger köpare eller annan nyttjare av dessa instruktioner ej någon rätt att rikta några ersättningskrav eller dylikt mot Agronor Halm AB för ev. brister i dessa instruktioner som kan orsaka fel eller skada.

Scroll Up