Hur mäter man?

Dubbelgrindar

Då dubbelgrind ska hängas i väggar, befintliga stolpar och dylikt.
Mät stummåttet, dvs måttet mellan stolparna, väggarna etc.
Då det ej finns några fasta föremål som väggar etc behöver endast totala bredden inkl. stolpar anges.
På höjden anges totala höjden för grinden -200mm (100mm utrymme från marken +100mm toppdekoration på sidoprofilen)

Enkelgrindar och valvgrindar

Då enkelgrind ska hängas i väggar, befintliga stolpar och dylikt.
Mät stummåttet, dvs måttet mellan stolpar, väggarna etc.
Då det ej finns några föremål som väggar etc behöver endast totala bredden inkl stolpar anges.
Ange sidoprofilens höjd och högsta punkt i mitten av grinden.

Staket

Staketets totala längd inkl stolpar.